Sundust Dragons Xoloitzcuintli Miniatura
Onze kleine meid Mezcal Langarica (Tequila) is helaas gediagnoseerd met een porto-systemische shunt. Hierdoor kan ze niet meer deelnemen aan shows. Tequila wordt medicamenteus behandeld, en mag hier tot het einde van haar dagen blijven. Ze is gestorven op 24/10/2017, en blijft voor altijd in ons hart.
Our beautiful girl Mezcal Langarica (Tequila) is unfortunately diagnosed with a porto-systemic shunt. Therefor she can no longer compete in shows. Tequila is being treated with medication and can stay here untill the end of her days. She died on 24/10/2017 and will stay in our hearts forever.
Begin juni ‘17 maakte ik een mooie reis naar Mexico City, waar ik te gast was bij “Mc’Roc”. Ik dank Roberto voor zijn zuiderse gastvrijheid, en voor het vertrouwen. Bij terugkomst bracht ik de mooie Mc’Roc Isis mee naar België. In the beginning of june ‘17 I made a beautiful trip to Mexico City where I was a guest at criadero “Mc’Roc”. I thank Roberto for his hospitality and his trust. When I returned to Belgium I brought the beautiful Mc’Roc Isis home.
Juni 2019: Een nieuwe reis naar Mexico, waar ik de prestigieuze hondenshow van de Americas en de Carraiben kon meemaken. Een beetje show, een beetje toerist, een beetje bijleren over het ras en leven tussen de gewone bevolking. Ik heb er prachtige herinneringen en enkele nieuwe vrienden aan overgehouden!! Kunst en cultuur zijn de specialiteiten van Lupita Alvarez onder wiens leiding ik verschillen ruines en dorpen kon bezoeken. Verschillende musea passeerden de revue met schilderijen van de beroemde Mexicaanse schilder Diego Rivera. Gewoonweg prachtig!! June 2019: A new trip to Mexico where I could visit the prestigeous dogshow of the Americas y el Caraibes. A little show, a little tourist, a little learning about the breed en living between the normal Mexicans. I left with a lot of good memories and a few new friends!! Lupita Alvarez is specialised in art and culture. I visited with her different ruines en villages. We spend time in different museums with paintings and murals of the famous Mexican painter Diego Rivera. Simply devine!!!